Онлайн рекламата расте с постоянни темпове

Онлайн рекламата отново расте

Компанията предвижда общия световен пазар на реклама за 2014 г.  да достигне 537 млрд. долара, което е 5,5 на сто повече в сравнение с 2013 г., когато общият разход за реклама е 509 млрд. долара.

Що се отнася до Еврозоната, анализаторите очакват обемът на рекламата да достигне 70 милиарда долара, спрямо $69 млрд. през миналата година. Прогнозата сочи обръщане на тенденцията, тъй като в този регион не е наблюдаван ръст от 2010 г.

Само в САЩ пазарът на реклама ще се увеличи от $167 млрд. през 2013 г. на $176 млрд. през 2014 г.

Все още най-голям дял в рекламния микс има телевизията, която поема 40,1 на сто от пазара през 2013 г. Онлайн рекламата, включително мобилните устройства, реализират 20,8 на сто от глобалния рекламен пазар. На трето място са печатните медии с дял от 16,9 на сто.

През 2014 г. онлайн рекламният пазар ще достгне 121 милиарда долара, което представлява 22 на сто от целия разход за реклама. Според анализаторитепрез 2016 г. делът на интернет рекламата ще достигне 27,1 на сто.

Основна причина за ръста на интернет рекламата се сочи разпространението на мобилни устройства. Мобилният сегмент в разходите за реклама ще се увеличи от 2,7 на сто през 2013 г. до 7,6 на сто през 2016-та, което в абсолютни стойности е ръст от 13,4 до 45 млрд. долара. А като доказателство за увеличаващото се значение на онлайн рекламата могат да се приемат и нарастващия брой събития за онлайн маркетинг и реклама, които се организират редовно на различни нива с цел обучение в спецификите на този динамичен сектор.