Мода и живопис

мода и живопис

Дизайнерът Ив Сен Лоран в началните си години от своята кариера предлага колекция от дрехи, вдъхновена изцяло от кубизма и произведенията на неговите ярки представители – Брак, Миро, Грис. Върху елегантни рокли от муселин и креп той изобразява слънчогледи, птици, цигулки, възпроизвежда живописното богатство от платната на кубистите.

По особен начин и дизайнерът от Доминиканската Република Оскар Де ла Рента включва изобразителното изкуство в модата. В своите тематични колекции от екстравагантни, но изработени с вкус облекла, Оскар използва щампи с изображения от абстрактното изкуство. За неговите дрехи са характерни смелите цветни съчетания, често използва набори и волани.

За разлика от Оскар Де ла Рента, френският моделиер Андре Куреж се вдъхновява от идеите на футуристите. Стремежът за създаване на впечатление за движение, скорост, едновременност, той изразява в тематичните си колекции “Космическа ера”.

Използваната от него цветова гама с преобладаващо бяло, съчетано с ярко оранжево, морско синьо, ярко розово, създава впечатление за въздушност и космичност.

Острата ъглова линия, изчистената трапецовидна рокля, мини полата,прилепналия до тялото панталон в бяло и сребристо сиво, прозрачните изрязани рокли, са част от особеностите на индивидуалната стилистика на Куреж.

Английската дизайнерка Бриджит Рейли става популярна със своите проекти за десени. След пребиваването си в Италия тя се налага като един от водещите художници на движението ”Оп арт“. Рейли проектира предимно черно-бели десени, в които се създава впечатление за движение и трептене.

Модистът Ив Сен Лоран се възхищава от картините на Мондриян и от опарта. Могат да се посочат още десетки примери за проектиране на облекла, при които проектантите са черпили вдъхновение и са заимствали идеи от произведенията на изящното изкуство, но и на основата на посочените могат да се направят определени анализи и да се извлекат някои общи подходи и механизми на пресъздаването. Най-често при театралния костюм дизайнерите използват пряк пренос на идеи от персонажите в изобразителното изкуство, като при пресъздаването се осъществява точно или много близко до изображението реставриране на облеклото.

Творческият елемент в тези случаи се състои главно в това да се преодолее и допълни липсващата информация, да се конструират невидимите в изображението елементи на дрехата, да се преодолее съпротивата на материалите, с които се работи и да се намери най-рационалната технологична и художествена обработка на декоративната украса на дрехата.