Кратко представяне на плуговете

Какво точно представляват плуговете?

Плугът е изключително важен инструмент за всеки един фермер, който разполага с голяма площ земя, която задължително трябва да се обработи. Тяхното основно предназначение в селското стопанство е за първоначална обработка на почвата и подготовка за сеитба на семена и култури.

Плуговете за изработени от тежък нож в края на здрава метална греда, които обикновено се прикачат към моторно превозно средства в повечето случай трактори. Имайте предвдив, че различните модели са съставени от различен брой греди и ножове. Прикачени към трактора, плуговете се използват за разбиване и разрохкване на почвата, като се образуват бразди.

В продължение на векове този инструмент е бил широко използван за обработка и подготовка на почвата. Плуговете са определяни като едно от най-големите постижения в селското стопанство.

Основната цел на оранта е да се обърне горния слой на почвата, с което да се изкара хранителните вещества на повърхността, а остатъците от предишни култури и плевелите да се заровят в почвата, къдете те ще се разложат и ще подхранят почвата. Друга важна функция на плуговете, е че те аерират почвата, което й позволява да задържа по-добре влагата.
Специалистите споделят, че най-добрата практика при обработката на почвата е тя първо да се изоре с подходящите плугове, след което да се остави за един един почвата да изсъхне и едва след това да се премине към засаждане.

В миналото плуговете са били теглени от едър добитък като волове и коне, но днес те са заменени от машини в лицето на мощните трактори.

Любопитен факт, който може би не знаете е, че плуговете се използват дори под вода в морето, къдете спомогат за полагането на кабели или сонари, които се ползват в нефтодобива.

Видове плугове

 

Различните видове почви и култури се нуждая от различни видове плугове, които са предназначени за изпълнение на специфични задачи. Тук ще ви представим от най-разпространените видове плугове с марка MASS.

Обръщателни плугове

Самото им име подсказва, че тяхната основна задача е да преобръщат почвата, като по този начин се изкарва обогатените слоете почва на повърхността, а най-горния слой отива отдолу. Този вид плуг е изключително популярен сред земеделците, които отглеждат картофи, а освен това е масово предпочитан когато се налага освен да се изоре почвата и да се направет бразди или легла, в които да се поставят семената. По този начин се гарантира и правилното развитие на културите.

Лозарски плуг

Този тип плуг е малко по-различен по своята структура от другите, тъй като е по-тесен и с по-малко на брой лопати. Именно размерите му го правят подходящ за обработка на лозя и овощни градини. Лозарските плугове могат да се настроят на определена дълбочина, на която да орат така, че да не засегнат корените на лози и овошки.

Чизели

Те са също са доста популярни сред земеделците, като се използват за дълбока оран. Основната им функция е да отпуснат и аерират почвата като оставят част от старите култури на повърхността на почвата. Точно тук е и разликата им с другите плугове, които преобръщат почвата.