Как да изберем езикова школа за бизнес английски?

В съвременния глобален свят все по-често се налага да комуникираме с чужденци, или иначе казано – хора, които не говорят нашия език. Като оставим настрана често срещаните културни различия, намирането на общ език е предизвикателство все повече – било в бизнеса, ежедневието или при взаимодействие с администрацията.

Използването на Интернет и разпространението на електронната търговия дават възможност на много малки бизнеси да се докоснат до необятния световен пазар, което естествено води със себе си както неподозирани възможности, така и предизвикателства, едно от които е как да се разберем с потенциалните си клиенти. И понеже малкият бизнес не може да си позволи наемането на професионален преводач, трябва да разчита на своите способности да се справи със задачата.

Естествено, най-правилният избор е да се спрем на ученето на английски език, по простата причина, че това е най-често използваният език в бизнес комуникацията. Дори и клиентите ви да не са с роден английски език, със сигурност вероятността да са англоговорящи е много по-голяма, отколкото да използват друг език.

И така, как да изберем правилното място за полагане на основите на бизнес английски?

Как да преценим коя школа по английски или индивидуални уроци по английски биха били най-подходящи?

Следвайки тези основни насоки, със сигурност ще имате шанса да прецените коя агенция за изучаване на английски ще отговори най-добре на вашите потребности:

  1. Избирайте курсове по английски език с история – избягвайте новопоявили се школи и агенции за чужди езици, защото вероятността да нямат достатъчно опит е голяма
  2. Проучете мнението на вече завършили въпросните курсове по английски – обратната връзка в този случай е от изключително значение
  3. Разберете дали има обучение от т.нар. „native speaker“ ? учител, на когото английският език е майчин език
  4. Вземайки повод от т.3 – важно е да ви преподават хора с педагогическа подготовка, а не просто знаещи езика
  5. Хубаво е фирмата, която изберете, за да научите английски, да има повече от 1 офис – това говори за стабилност и постоянство при водене на бизнеса – а школите по чужд език са бизнес, за хората, които ви предлагат тази услуга
  6. Избягвайте плащане наведнъж за срок, по-дълъг от 3 месеца, освен ако нямате вече личен опит с конкретната езикова школа
  7. Ако е възможно, изкарайте един „пробен час“ за да усетите обстановката, в която ще се случва преподаването на английски. За доброто усвояване на нов език е необходимо да сте в уютна и приятна обстановка, без наличие на шум и разсейващи вниманието ситуации.
  8. Проучете какъв е обхвата на езиковата школа, която евентуално ще изберете – дали има обучение на ралични нива (начинаещи, средно-напреднали, напреднали), дали има професионална насоченост (бизнес кореспонденция, юридически английски, технически английски и т.н.), има ли възможност за издаване на сертификат (и естествено каква е неговата сила), доколко се набляга на речеви и/или писмени умения, и т.н.
  9. Не се притеснявайте да задавате допълнителни въпроси – ако от езиковата школа не могат да ви отговорят или увъртат, просто тези курсове по английски не са за вас.

Помнете, че правилният първоначален избор ще спести време и усилия, които може да вложите в собствения бизнес.