Електронната неграмотност – новият вид неграмотност на XXI век

Електронната неграмотност ще бъде новият вид неграмотност на ХХІ век, предупреждава в свой доклад гръцкият евродепутат Ставрос Ламбринидис.

Според доклада, одобрен единодушно от Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент (ЕП), осигуряването на достъп до интернет на всички граждани е „равностойно на осигуряването на достъп до образование”.

В този контекст достъпът до интернет според депутатите не трябва да бъде блокиран като наказателна мярка от страна на правителства или частни компании, каквито предложения се лансират например за ограничаване на пиратството в мрежата.

В същото време обаче ЕП призовава държавите членки и Европейската комисия да поемат инициативата за изработване на общи стандарти за защита на данните, за сигурност и свобода на словото, както и за борба с престъпленията в кибернетичното пространство (по-специално по отношение на „кражбата на идентичност”), тъй като това представлява заплаха за всеки, който предоставя лични данни в интернет, без да бъде поне минимално защитен.

От друга страна, цифровата идентичност „все повече се превръща в неразделна част от нашето собствено „аз”, подчертава докладът. Откъдето според депутатите идва и основният въпрос относно „съгласието”, което може да бъде поискано и взето от интернет потребителите, за споделяне на техните лични данни и по този начин за „отказ от част от тяхното право на личен живот”.